Personeel & Organisatie adviezen

P&O adviezen

In een klein bedrijf met slechts enkele medewerkers is het meestal duidelijk hoe de taken verdeeld zijn, wie de baas is over wie en waar de verantwoordelijkheden liggen. Meestal, maar niet altijd, want mensen blijven mensen. Ook in een klein bedrijf kan het bedrijfsproces soms wat minder goed verlopen, zonder dat men in staat is daar zelf iets aan te doen. In de regel ligt de oorzaak op het menselijke vlak en volstaan hier enkele gesprekken om het probleem te analyseren, gevolgd door professionele begeleiding van een of meerdere werknemers.

In een groter bedrijf ligt het minder eenvoudig. Naast problemen die te herleiden zijn naar werknemers, kunnen er vraagstukken zijn op het niveau van de organisatie. De organisatie is er complex en minder overzichtelijk, zodat hier, om grip te houden, een formeler aanpak nodig is.

Organisatiestructuur

Het is noodzakelijk dat nauwkeurig is beschreven welke werkzaamheden verricht moeten worden (de functies) en wat de relaties zijn tussen die verschillende werkzaamheden (de organisatiestructuur). Bovendien moeten er allerlei afspraken zijn gemaakt die er voor zorgen dat een en ander blijft gaan zoals het moet gaan. Problemen doen zich veelal voor bij groeiende, en dus complexer wordende, organisaties.

KC Coaching & Consultancy kan u adviseren bij het oplossen en voorkomen van Personeel & Organisatievraagstukken in zowel kleinere als grotere organisaties. Daarnaast kan KC Coaching & Consultancy u ondersteunen bij alle overige onderwerpen op het gebied van Personeel & Organisatie zoals het werven en selecteren van personeel geheel of gedeeltelijk voor u verzorgen. Maatwerk is het devies.

KC Coaching & Consultancy KC Coaching & Consultancy KC Coaching & Consultancy KC Coaching & Consultancy