Online salarisverwerking & Beloning

Salarisverwerking

Vanzelfsprekend levert KC Coaching & Consultancy alle basale diensten rond de verwerking van het salaris. Aangepast aan uw behoeften worden de salarisspecificaties verzorgd voor uw werknemers. De rapportages waar u als werkgever over wenst te beschikken worden in overleg met u vormgegeven.

Een belangrijk punt voor een efficiënte salarisverwerking is de afstemming met de personeelsadministratie. In het personeelsinformatiesysteem bevinden zich immers de gegevens op grond waarvan het salaris in de salarisverwerking wordt gegenereerd. Ook de gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van secundaire beloning bevinden zich in het personeelsinformatiesysteem. Secundaire beloning wordt voor een deel via de salarisverwerking uitgevoerd. Afstemming op elkaar van de salarisadministratie en de administratie van de personeelsgegevens is onmisbaar voor een effectieve en efficiënte, en dus kostenbesparende, bedrijfsvoering. KC Coaching & Consultancy kan u ondersteunen bij de synchronisatie van beide systemen.

Beloning

In de visie van KC Coaching & Consultancy is beloning meer dan geld alleen. Salaris is slechts één aspect van de gehele beloningstructuur. Vanuit het perspectief van de werkgever is beloning een instrument dat veel positieve effecten kan bewerkstelligen. Het is een veelzijdig middel onder andere om waardering mee uit te drukken, om uw werknemers mee te motiveren en om uw werknemers mee te sturen. Een goede mix van primaire, secundaire en tertiaire beloning maakt uw bedrijf aantrekkelijk om voor te werken. Een slimme samenstelling van het beloningspakket kan fiscaal voordeel opleveren. Vanuit de werknemer gezien geldt eveneens dat beloning meer is dan zijn salaris alleen. De totale beloning is mede een weerspiegeling van zijn of haar plek in de organisatie, zegt iets over zijn of haar maatschappelijke status en kan een drijfveer zijn om te presteren (bonussen).

KC Coaching & Consultancy kan u praktisch uitvoerend van dienst zijn bij uw salarisverwerking en kan u helpen een optimale balans te vinden bij het inzetten van verschillende vormen van beloning.

KC Coaching & Consultancy KC Coaching & Consultancy KC Coaching & Consultancy KC Coaching & Consultancy